Foodservice i Århus, København, Odense og resten af Danmark

FOODSERVICE

Vi tilbyder specialrengøring hos virksomheder indenfor levnedsmiddelbranchen, hvor der kræves høj kvalitet og hygiejne, bl.a. i storkøkkener, slagterier, bagerier og restauranter i Århus, København og Odense.

Vores specialudannede team er uddannet til at håndterer kemi og desinfektionsmidler, som anvendes indenfor rengøring af fødevarevirksomheder. Ligeledes er vi kompetente til udførelsen af arbejdet med maskiner og udstyr, som typisk bliver anvendt i foodservice rengøring, f.eks. lavtryksanlæg, større gulvvaskemaskiner, vandstøvsugere m.m. Alle på teamet har kursus i hygiejne.

Vi tilbyder en bred vifte af serviceydelser til produktionsvirksomheder herunder slagterier, bagerier, fiskeindustrien og lign. Det kan være rengøringen i såvel produktionsafsnittet som i administrationsarealerne. Ligesom vi naturligvis tilbyder hjælp til anden rengøring vinduespolering samt vedligeholdelse af udenomsarealerne. Vi foretager selv løbende bakteriologiske prøveudtag og sender disse til laboratorium for at løbende sikre, at den rengøring der finder sted stemmer overens med det aftalte og lovgivningen herom.